Training

voor groepen

Casita Coaching biedt de volgende trainingen:

Begeleiden van intervisie/casuistiek besprekingen

Bedrijven en instellingen stellen steeds meer eisen aan professionalisering en het creëren van echt toegevoegde waarde voor de klant. Vanuit de behoefte aan reflectie op het vak is intervisie een zeer geschikte methodiek om te werken aan je professionele kwaliteit en je onderscheidend vermogen. Intervisie is ook een uitstekend instrument voor persoonlijke ontwikkeling en zelfs voor organisatieontwikkeling. De ervaring leert dat de kwaliteit van intervisie in hoge mate afhankelijk is van de kwaliteit van de facilitator.

Intervisie doe je met een aantal collega’s in de organisatie. Het gaat er om gestructureerd te reflecteren op concrete werksituaties. Centraal staan het vergroten van je persoonlijke effectiviteit, het onderzoeken van je professionele opvattingen en het verrijken van je handelingsrepertoire.

De kern van het intervisietraject is de casusbehandeling van de deelnemers in kleine groepen (ongeveer zes tot acht deelnemers). Een van de deelnemers brengt een eigen casus in, de andere deelnemers stellen vragen om tot verdieping te komen.

De groep heeft een facilitator die de kwaliteit van de intervisiesessies bewaakt. De kwaliteit van de vragen. En de kwaliteitsbewaking van het ‘oplossen’ van de casus. Samen helpt dit om bij achterliggende opvattingen uit te komen.

Training tot intervisiebegeleider

In de training maakt een vooraf geselecteerde groep binnen de organisatie kennis met intervisie/casuïstiekbespreking. Het doel is hen de principes van intervisie en de vereiste randvoorwaarden bij het opzetten van een intervisiegroep te leren. Dit gebeurt aan de hand van theorie en het deelnemen aan een aantal intervisierondes waarbij verschillende methodieken ingezet worden. De deelnemers leren wat belangrijk is bij het leiden van de sessies. Ze oefenen als deelnemer en als begeleider.

Na afloop van de training hebben de deelnemers genoeg zelfvertrouwen en kennis om op regelmatige basis intervisiebijeenkomsten met hun collega’s te organiseren, waarbij de kwaliteit van de dienstverlening verbetert.

Meer informatie kunt u aanvragen via het contactformulier.

Diversiteit in de organisatie

Cultuur is een integraal deel van wie we zijn en hoe we communiceren. Werken in een multiculturele en/of internationale context vraagt van medewerkers kennis en vaardigheden op het gebied van effectief communiceren en functioneren. De training Diversiteit op de werkvloer laat je kennismaken met de invloed van cultuur op onze perceptie van gebeurtenissen en de communicatie daarover. Je ontwikkelt de competenties die bijdragen aan een plezierige en succesvolle samenwerking.

Voor wie
Professionals die werken met mensen uit verschillende culturen

Inhoud

  • Herkennen van culturele verschillen
  • De invloed van cultuur op mensen
  • De invloed van cultuur op organisaties en aanpak van werk
  • Opbouwen van vertrouwen tussen culturen
  • Kerncompetenties voor het werken over cultuurgrenzen heen
  • Communicatie en cultuur

Begrip van cultuurverschillen en verschillende vormen van communicatie, hebben een positief effect op de relatie met je collega’s en je cliënten. Daarom gaan we tijdens deze interactieve workshop op zoek naar onze eigen culturele waarden en die van de ander, aan de hand van casussen uit de praktijk.

Na afloop van de training heb je meer inzicht in je eigen normen- en waardenpatroon en krijg je handvatten om cultuurverschillen te overbruggen en dit toe te passen in je werk.

Naast bovenstaande trainingsmogelijkheden gaat Casita Coaching graag met organisaties in gesprek over trainingen op maat, passend bij de situatie en de vraag van dat moment.

Meer informatie kunt u aanvragen via het contactformulier.

Contact Us

Laat een boodschap achter en ik neem zsm contact met je op.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search