Thema's

Werk en Privé

Op individueel niveau kunnen er verschillende levensgebieden zijn, zowel werk gerelateerd als privé, die aandacht behoeven. De hieronder genoemde thema’s zijn gebieden waarop ik mensen kan begeleiden naar persoonlijke oplossingen.

Klik op de thema’s om meer te lezen over mijn aanpak.

Transitie als scharnierpunt

In ons leven ondergaan we voortdurend veranderingen, zowel in ons werk als privé. Denk aan een reorganisatie, een verhuizing – al dan niet over landsgrenzen – , een geboorte of een ernstige ziekte. Een betekenisvolle gebeurtenis die soms je leven op zijn kop zet. Het is niet zozeer de gebeurtenis zelf, maar dat wat het met jou doet. Dit psychische proces noem ik transitie: een verandering of overgang die voor jou dermate ingrijpend en wellicht complex is dat je er niet doorheen kunt kijken.

Op welke wijze hebben de mooie en pijnlijke ervaringen van het leven je gevormd? Leef je je leven zonder wrok, spijt over gemiste kansen en verlammende pijn over wat verloren ging? Slaag je erin om een verbinding te maken tussen het verleden, het heden en de toekomst op weg naar duurzame resultaten, succes en vreugde? Als je niet weet waar je vandaan komt, kun je ook je koers niet bepalen. Niet alles in je leven is maakbaar en te controleren. Behalve één ding: de keuze die je maakt in hoe je wilt reageren op wat er in jezelf en om je heen gebeurt.

Ook migratie, net als andere overgangen, is een proces van verlies én verrijking. De situatie van vluchtelingen en migranten, van nieuwkomers in Nederland kenmerkt zich op de eerste plaats door het grote aantal veranderingen waarin zijzelf, en hun eventuele familieleden, zich bevinden. Migratie brengt een bovengemiddelde hoeveelheid en complexiteit aan keuzen met zich mee. Als je wel wat hulp kunt gebruiken bij het slaan van een brug naar een nieuwe fase, ben je bij mij aan het juiste adres.

Omgaan met verlies en afscheid

Leven zonder verlies mee te maken is onmogelijk. Verlies en afscheid horen bij het leven, vanaf de geboorte. Toch is onze omgang met verlies allesbehalve vanzelfsprekend of gemakkelijk, en houden we krampachtig vast wat we hebben. Sommige verlieservaringen hebben een grote impact op mensen: verlies van werk en financiële zekerheid, je relatie, je vertrouwen in bepaalde mensen. Ook afscheid nemen van je eigen land kan voelen als een verlies. De schijnbaar ongekende mogelijkheden van mobiliteit gaan vaak samen met minder positieve gevoelens van eenzaamheid en gemis van familie, je netwerk, je wortels, identiteit, taal, status, of culturele verbondenheid. Soms lukt het niet om je veerkracht terug te krijgen en een nieuw evenwicht te vinden. Ik kan je helpen door aandacht te geven aan wat er met je gebeurt en gebeurd is. Graag sta ik met je stil hoe je je verlies kunt ‘nemen’ en hieraan ‘zin’ kunt geven. Een verlies betekent meestal niet ‘het einde’, maar eerder het begin van iets nieuws.

Tussen twee culturen

Steeds meer mensen in de wereld verhuizen – voor hun werk, voor hun grote liefde, of omdat zij elders een veilige toekomst zoeken. Het opgeven van de vertrouwde omgeving en aansluiting vinden in een nieuw land, met andere normen en waarden, is geen sinecure. Zo’n overgangssituatie schept nieuwe kansen, maar kan soms ook knap lastig zijn. Integratie is alleen mogelijk als je jezelf mag zijn, als je wordt gewaardeerd om wie je bent als uniek persoon en als je een baan of een activiteit kunt vinden die past bij je talenten, dromen en ambities. Ik begeleid mensen die in hun werk aanlopen tegen vraagstukken die samenhangen met hun migratiegeschiedenis – of die van hun ouders – of met hun jarenlange verblijf als expat buiten Nederland. Mensen met een ‘hybride identiteit’, die wonen en werken tussen twee culturen, overal en nergens thuis, op zoek naar hun wortels. De uitdaging ligt dan in het ontdekken, erkennen en ten volle benutten van de culturele verschillen. Ik coach op het inzetten van het verschil als kracht – wat ruimte geeft voor verbinding!

Contact Us

Laat een boodschap achter en ik neem zsm contact met je op.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search