Thema's

Werk en Privé

Werk en privé

Op individueel niveau kunnen er verschillende levensgebieden zijn, zowel werk gerelateerd als privé, die aandacht behoeven. De hieronder genoemde thema’s zijn gebieden waarop ik mensen kan begeleiden naar persoonlijke oplossingen.

Klik op de thema’s om meer te lezen over mijn aanpak.

Cultuursensitieve coaching

Steeds meer mensen in de wereld verhuizen – voor hun werk, voor hun grote liefde, of omdat zij elders een veilige toekomst zoeken. Het opgeven van de vertrouwde omgeving en aansluiting vinden in een nieuw land, met andere normen en waarden, is geen sinecure. Zo’n overgangssituatie schept nieuwe kansen, maar kan soms ook knap lastig zijn. Integratie is alleen mogelijk als je jezelf mag zijn, als je wordt gewaardeerd om wie je bent als uniek persoon en als je een baan of een activiteit kunt vinden die past bij je talenten, dromen en ambities. Ik begeleid mensen die in hun werk aanlopen tegen vraagstukken die samenhangen met hun migratiegeschiedenis – of die van hun ouders – of met hun jarenlange verblijf als expat buiten Nederland. Mensen met een ‘hybride identiteit’, die wonen en werken tussen twee culturen, overal en nergens thuis, op zoek naar hun wortels. De uitdaging ligt dan in het ontdekken, erkennen en ten volle benutten van de culturele verschillen. Ik coach op het inzetten van het verschil als kracht – wat ruimte geeft voor verbinding!

Omgaan met verlies en afscheid

Leven zonder verlies mee te maken is onmogelijk. Verlies en afscheid horen bij het leven, vanaf de geboorte. Toch is onze omgang met verlies allesbehalve vanzelfsprekend of gemakkelijk, en houden we krampachtig vast wat we hebben. Sommige verlieservaringen hebben een grote impact op mensen: verlies van werk en financiële zekerheid, je relatie, je vertrouwen in bepaalde mensen. Ook afscheid nemen van je eigen land kan voelen als een verlies. De schijnbaar ongekende mogelijkheden van mobiliteit gaan vaak samen met minder positieve gevoelens van eenzaamheid en gemis van familie, je netwerk, je wortels, identiteit, taal, status, of culturele verbondenheid. Soms lukt het niet om je veerkracht terug te krijgen en een nieuw evenwicht te vinden. Ik kan je helpen door aandacht te geven aan wat er met je gebeurt en gebeurd is. Graag sta ik met je stil hoe je je verlies kunt ‘nemen’ en hieraan ‘zin’ kunt geven. Een verlies betekent meestal niet ‘het einde’, maar eerder het begin van iets nieuws.

Plezier in werk

Doe je datgene waarvan je diep van binnen weet…’Dít is het?’ Ooit maakten we een keuze, volgden een opleiding en gingen aan de slag. Voordat je het weet, zit je alweer jaren in dezelfde baan. In hoeverre geeft deze nog voldoening? Of misschien ben je juist een ‘job hopper’ en spring je van de ene baan naar de andere omdat niets je echt bevredigt. Ik wil je stimuleren om in onzekerheid te stappen, niet te zoeken naar een baan, maar naar een bestemming, naar datgene wat je echt raakt. Dan duurt het misschien langer voordat je weer aan het werk bent, maar het resultaat is duurzamer.

Balans tussen werk en privé

De balans werk – privé is door tal van factoren op dit moment niet optimaal. Je ervaart grote werkdruk of je hebt moeite in de samenwerking met je collega’s. Tegelijkertijd kunnen er persoonlijke factoren in het spel zijn, bijvoorbeeld ziekte in de familie, relatieproblemen, gezin, identiteitsproblemen op het werk of een zeer druk sociaal leven. Zo’n ‘druk-druk-druk’ bestaan maakt je kwetsbaar. Je bent niet aan het leven maar aan het ‘overleven’ omdat je te veel doet in te weinig tijd. Vooral mensen met een migratieachtergrond werken vaak dubbel zo hard om vooral niet onder te doen voor hun Nederlandse collega’s. Stress en burn-out liggen op de loer.

Ik denk dat stress een angstreactie is op de uitdagingen waar we ons voortdurend voor gesteld zien. Stress is een excuus om geen verantwoordelijkheid voor onze gevoelens te nemen. Als we anderen de schuld kunnen geven, zijn wij het onschuldige slachtoffer. Maar slachtofferschap geeft ons geen goed gevoel en verandert de situatie niet.

Vaak ontstaat stress als verschillende zaken om voorrang strijden. Als coach help ik jou prioriteiten te stellen en keuzes te maken die passen bij jouw persoonlijke situatie. Een passende balans tussen werk en privé is essentieel voor een goede gezondheid en vitaliteit.

Contact Us

Laat een boodschap achter en ik neem zsm contact met je op.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search